فردی از شوینده کاتالیزور به جای عطر استفاده میکند

شوینده کاتالیزور از نظر مواد خام به راحتی در دسترس، ساختار کانال فراوان و سطح ویژه بزرگ، چشم انداز صنعتی خوبی دارد. با این حال، نرخ تبدیل NOx آن به راحتی تحت غلظت های کم SO2 کاهش می یابد.

در حال حاضر، از آنجایی که هیچ نتیجه‌ای متفق القول در مورد مکانیسم مسمومیت کاتالیزورهای مبتنی بر منگنز وجود ندارد، گروه ما مکانیسم مسموم‌سازی MnOx/PG را بررسی کرد.

ژانگ و همکاران مکانیسم مسمومیت کاتالیزورهای MnOx/PG را با شبیه سازی شرایط مسمومیت و بازیابی بازسازی حرارتی تعیین کرد.

آنها فکر می کردند که دلیل غیرفعال شدن کاتالیزور اثر مشترک سولفات آمونیوم و سولفات فلز است و رسوب سولفات آمونیوم دلیل اصلی غیرفعال شدن کاتالیزور در دماهای پایین است.

افزودن Ce باعث می شود MnOx/PG در برابر گوگرد مقاومت کند.

محققان فوق معتقد بودند که دلیل اساسی مقاومت در برابر Ce، مهار تولید MnSO4 است.

به عنوان یک فلز انتقالی، Ce به راحتی با SOx ترکیب می شود تا Ce2(SO4)3 پایدار را تشکیل دهد که از سولفاته شدن منگنز محافظت می کند.

تشکیل MnSO4 دلیل مهمی برای غیرفعال شدن کاتالیزور در دمای بالای 150 درجه سانتیگراد است.

با این حال، هیچ نتیجه روشنی در مورد مکانیسم غیرفعال کردن کاتالیزورهای Mn8/PG وجود ندارد.

بنابراین، بررسی علت غیرفعال شدن کاتالیزور SCR در دمای پایین ناشی از SO2 ضروری است تا راه حلی برای مسمومیت سولفید کاتالیست SCR پیدا شود.

علاوه بر نمک های سولفات آمونیوم و نمک های سولفیت آمونیوم، تأثیر نمک های سولفات فلزی بر غیرفعال کردن کاتالیزورها بحث برانگیز است.

در این مطالعه، دلایلی که چرا مسمومیت با SO2 منجر به کاهش فعالیت کاتالیزوری و بازسازی آب شسته شده منجر به بازیابی فعالیت می‌شود.

در شرایط بدون آمونیاک، همراه با تعیین سطح ویژه و اندازه منافذ (BET) مورد مطالعه قرار گرفت.

آنالیز عنصری (EA)، پراش اشعه ایکس (XRD)، کاهش برنامه ریزی شده با دما (TPR)، دفع برنامه ریزی شده با دما (TPD) و واکنش سطحی برنامه ریزی شده با دما (TPSR).

پس از بحث در مورد مکانیسم‌های مسمومیت ناشی از SO2 و بازسازی با آب شسته شده در عمق، توضیح احتمالی برای غیرفعال‌سازی کاتالیزور توسط SO2 و بازسازی کاتالیزور غیرفعال‌کننده با فرآیند شستشوی آب ارائه کردیم.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.