پسری که با کابل پارس صنعت رسانا خود کشی کرد

شی جینتائو آموزش منابع انسانی استراتژیک توسعه و بهبود رهبری؛ نظریه و عمل توسعه استعدادهای منطقه ای – انجمن استعدادهای درخشان هنگ کنگ، ماکائو، تایوان و سرزمین اصلی و مجموعه مقالات کنفرانس سالانه کابل پارس صنعت رسانا انجمن تحقیقات منابع انسانی چین در سال 2008؛ 2008

Shi Kan;;مشکلات روانشناختی اتوماسیون اداری آموزش منابع انسانی؛ مجموعه مقالات OA’97 کنفرانس ملی اتوماسیون اداری آکادمیک و تبادل تجربیات؛1997

هوانگ ون؛ وو سوهونگ؛ لو سوفن؛ هوانگ سیجیان؛ لیان یو؛؛ آموزش و توسعه نیروی انسانی پرستاری خط مقدم بالینی؛ گردآوری مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی چشم پزشکی انجمن پزشکی چین؛ 2007

یو یانگ؛؛ ایجاد یک سیستم آموزش منابع انسانی برد-برد؛ گردآوری دستاوردهای تحقیقاتی عالی دانشگاهی که توسط انجمن تبادل استعدادهای پکن در سال‌های 2000، 2001 و 2002 اعطا شده است——توسعه و نوآوری بازار استعداد؛ 2003

Zhang Xiaodong؛؛ آموزش منابع انسانی و توسعه شرکت های دولتی در فرآیند توسعه جهشی؛ مفهوم توسعه علمی و نوآوری آموزش بزرگسالان – مجموعه مقالات کنفرانس سالانه انجمن آموزش بزرگسالان چین در سال 2004 ؛ 2004

کابل

ژائو لییون؛ فو داوی؛ جیا فنگمی؛ یو ونتائو؛ ژانگ لیوی؛ لیو آیدونگ؛ ژای فنگیینگ؛؛ برنامه‌ریزی و مدیریت غذا و تغذیه در چین-نتایج و اثرات آموزش منابع انسانی؛ چکیده‌های نهمین دوره ملی تغذیه کنفرانس انجمن تغذیه چین ؛ 2004

Zhang Haihong؛؛ رقابت ابتدا به دنبال آموزش مردم است——منظره ای از آموزش منابع انسانی Hangzhou Changyun Transportation Group Co., Ltd.[A]؛ پیشرفت با زمان و ایجاد دستاوردهای بزرگ——مجموعه مقالات سال 2003 کنفرانس سالانه انجمن تحقیقات عملیات و مدیریت ژجیانگ؛ 2003

Ye Guo؛؛ اجازه دهید کارمندان همراه با آب بازیافتی رشد کنند – – صحبت در مورد آموزش منابع انسانی و توسعه مدیریت پروژه حفاظت از آب و ساخت نیروگاه آبی؛ مقالات مدیریت پروژه Guizhou؛ 2006

لیو ینگ؛؛ ساخت سیستم آموزشی منابع انسانی برای معلمان دانشگاه؛ تحقیق و کاوش نظری آموزش دوره تئوری ایدئولوژیک و سیاسی در دانشگاه عادی یوننان؛ 2010

مقاله برتر در چین پایگاه داده تمام متن روزنامه مهم

وانگ نایکانگ و سون شیائوپینگ، برنامه‌ریز بخش کمک‌های خارجی وزارت بازرگانی؛ ترویج آموزش منابع انسانی کمک‌های خارجی و ترویج مبادلات خارجی و همکاری [N]؛ روزنامه بین‌المللی تجارت؛ 2008

لیو یائو ژانگ شینلینگ کالج کادر مدیریت جمعیت نانجینگ؛ نوآوری در مکانیسم کاری آموزش و توسعه منابع انسانی روستایی ؛ جمعیت روزانه چین؛ 2010

لی بین؛ تحلیلی بر آموزش و توسعه منابع انسانی سازمانی [N]؛ مدیر روزانه؛ 2005

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.